Mladí hasiči Jedovnice

Výbor

Výbor mladých hasičů

Funkce

Jméno

Starosta David Marhold
David Špaček
Strojník Lukáš Přikryl
Pavel Plch
Kronikář Michaela Kreslíková
Adéla Hédlová
Kulturní a sportovní referent Michaela Kreslíková
Adéla Hédlová