Mladí hasiči Jedovnice

O nás

Z činnosti mladých hasičů SDH Jedovnice

Od září roku 2009 byl u hasičů v Jedovnicích obnoven spolek mladých hasičů. Od tohoto data se každou středu schází děti v prostorách hasičské zbrojnice, kde se pod dohledem svých vedoucích učí různým dovednostem a znalostem potřebným k hasičině a závodění jako je zdravověda, uzlování, znalost topografických značek, hasebních prostředků a jejich případné použití. Součástí je i nácvik požárního útoku, různých druhů štafet a branného závodu, kde využijí veškeré své nabyté znalosti. Každý rok navštěvujeme společně s členy SDH různé akce jako je Hasičská pouť ve Křtinách, lampiónový průvod, oslavy výročí jiných sborů, dětský karneval a oslavu dne dětí v Ostrově u Macochy.

Během těchto tří roků jsme se pravidelně zúčastňovali okresní hry Plamen, Kojálové ligy a ligy Blanenska. Z těchto závodů jsme přiváželi velmi pěkná umístění. Abychom pravidelně dosahovali i na místa nejvyšší, rozhodl se výbor SDH Jedovnice, že z vlastních finančních prostředků, které si SDH vydělalo pořádáním různých akcí a za přispění sponzorů nechá opravit požární stříkačku PS 12 na soutěžní stroj PS 16.